Admission Procedure Guidelines

Students should follow the guidelines below to complete the admission procedure:
I. Prepare the admission application dossier
(Students can download the application form on the School’s website or come to the School to receive the application dossier for enrollment)
 
STT Hồ sơ Số lượng Ghi chú
1 Phiếu “Đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp” 01 Link tải mẫu: Phiếu đăng ký dự tuyển
2 Tốt nghiệp Trung học cơ sở (tốt nghiệp lớp 9) hoặc học dở dang chương trình phổ thông (lớp 10, 11, 12): Nộp bản sao có công chứng học bạ và bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp) 01 Bản sao có công chứng
Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên: Nộp bản sao có công chứng học bạ và bằng tốt nghiệp THPT, BTVH (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp) 01 Bản sao có công chứng
3 Sơ yếu lý lịch 01 Link tải mẫu: Sơ yếu lý lịch
4 Bản sao Giấy khai sinh 01 Bản sao có công chứng
5 Giấy khám sức khỏe 01 Không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ
6 Ảnh 3×4 04 Ghi rõ họ và tên, ngày sinh phía sau ảnh
7 Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (dành cho đối tượng được quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) 01 Link tải mẫu: Đơn xin miễn, giảm HP phí
8 Sổ đoàn hoặc thẻ đoàn viên (nếu có) 01 Bản sao
9 Các giấy tờ xác nhận ưu tiên: Hộ nghèo, con thương binh, vùng khó 01 Bản sao có công chứng

II. Location for submitting the application dossier

  • Submit directly at the Admissions – Enterprise Cooperation Department of the School.
  • Or send the application dossier via postal service to: Admissions – Enterprise Cooperation Department, Trung Cap Thong Tin – Truyen Thong Truong, Innovation Building, Lot 24 Quang Trung Software Park, District 12, Ho Chi Minh City.

III. Student enrollment

After students submit their application dossier, the School will send an Admission Letter, providing detailed information about the commencement date and the enrollment process to the students.