NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
 1. Tên ngành, nghề:    QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 2. Mã ngành, nghề:      5480210
 3. Trình độ đào tạo:     Trung cấp
 4. Hình thức đào tạo:   Chính quy
 5. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.
 6. Thời gian đào tạo:   2 năm (4 học kỳ, 90 tuần)
 7. Mục tiêu đào tạo:
 1. Chuẩn kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức, cụ thể như sau:

 • Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi của lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị hệ thống nói riêng ở mức trình độ trung cấp;
 • Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực Quản trị hệ thống;
 • Có kiến thức chuyên môn về hạ tầng mạng, quản trị mạng, công nghệ ảo hoá, điện toán đám mây, phòng chống virus máy tính, phòng chống hacker xâm nhập mạng máy tính;
 • Có các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: tâm lý và kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, phát biểu trước đám đông…
 1. Chuẩn kỹ năng:
 • Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính;
 • Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây;
 • Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây;
 • Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin;
 • Phân tích, ứng dụng công nghệ ảo hoá, điện toán đám mây mức cơ bản;
 • Biết cách phòng chống virus máy tính và hacker xâm nhập máy tính;
 • Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố;
 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng tổ chức, quản lý hệ thống mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp; có khả năng tổ chức, quản lý hệ thống công nghệ thông tin; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trực tiếp tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
Mã MH/ MĐTên môn học/mô đun
ICác môn học chung/đại cương
MH01Giáo dục chính trị
MH02Pháp luật
MH03Giáo dục thể chất
MH04Giáo dục Quốc phòng và An ninh
MH05Tin học
MH06Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
IICác môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1Môn học, mô đun cơ sở
MĐ07Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính
MĐ08Mạng máy tính căn bản
MĐ09Quản trị hạ tầng mạng
MĐ10Hệ điều hành mã nguồn mở
II.2Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
MĐ11Quản trị mạng Windows Server
MĐ12Xây dựng và quản trị hệ thống mạng cơ bản
MĐ13Xây dựng và quản trị hệ thống mạng không dây
MĐ14An ninh hệ thống mạng cơ bản
MĐ15Công nghệ ảo hóa
MĐ16Thực tập tốt nghiệp
II.3Môn học, mô đun tự chn
MĐ17Thiết kế, xây dựng hạ tầng và quản trị mạng doanh nghiệp 
MĐ18Kỹ năng giám sát và phân tích an toàn mạng
MĐ19Hệ thống xác thực tập trung trong doanh nghiệp
MĐ20Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL