NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
 1. Tên ngành, nghề:    QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 2. Mã ngành, nghề:      5480210
 3. Trình độ đào tạo:     Trung cấp
 4. Hình thức đào tạo:   Chính quy
 5. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương trở lên.
 6. Thời gian đào tạo:   2 năm (4 học kỳ, 90 tuần)
 7. Mục tiêu đào tạo:
 1. Chuẩn kiến thức:

Trang bị cho người học những kiến thức, cụ thể như sau:

 • Kiến thức thực tế và lý thuyết trong phạm vi của lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và ngành Quản trị hệ thống nói riêng ở mức trình độ trung cấp;
 • Kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc nghề nghiệp và hoạt động xã hội thuộc lĩnh vực Quản trị hệ thống;
 • Có kiến thức chuyên môn về hạ tầng mạng, quản trị mạng, công nghệ ảo hoá, điện toán đám mây, phòng chống virus máy tính, phòng chống hacker xâm nhập mạng máy tính;
 • Có các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: tâm lý và kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng mềm như làm việc theo nhóm, phát biểu trước đám đông…
 1. Chuẩn kỹ năng:
 • Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính;
 • Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây;
 • Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây;
 • Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin;
 • Phân tích, ứng dụng công nghệ ảo hoá, điện toán đám mây mức cơ bản;
 • Biết cách phòng chống virus máy tính và hacker xâm nhập máy tính;
 • Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố;
 • Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.
 1. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp ra trường, người học có khả năng tổ chức, quản lý hệ thống mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp; có khả năng tổ chức, quản lý hệ thống công nghệ thông tin; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trực tiếp tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin ở tất cả các thành phần kinh tế, các công ty, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong và ngoài nước, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
 
Mã MH/ MĐ Tên môn học/mô đun
I Các môn học chung/đại cương
MH01 Giáo dục chính trị
MH02 Pháp luật
MH03 Giáo dục thể chất
MH04 Giáo dục Quốc phòng và An ninh
MH05 Tin học
MH06 Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
II.1 Môn học, mô đun cơ sở
MĐ07 Lắp ráp – cài đặt – bảo trì máy tính
MĐ08 Mạng máy tính căn bản
MĐ09 Quản trị hạ tầng mạng
MĐ10 Hệ điều hành mã nguồn mở
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
MĐ11 Quản trị mạng Windows Server
MĐ12 Xây dựng và quản trị hệ thống mạng cơ bản
MĐ13 Xây dựng và quản trị hệ thống mạng không dây
MĐ14 An ninh hệ thống mạng cơ bản
MĐ15 Công nghệ ảo hóa
MĐ16 Thực tập tốt nghiệp
II.3 Môn học, mô đun tự chn
MĐ17 Thiết kế, xây dựng hạ tầng và quản trị mạng doanh nghiệp 
MĐ18 Kỹ năng giám sát và phân tích an toàn mạng
MĐ19 Hệ thống xác thực tập trung trong doanh nghiệp
MĐ20 Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL