Phòng Tuyển sinh – Hợp tác doanh nghiệp

Chức năng và nhiệm vụ:
1. Tuyển sinh:
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh;
 • Lập dự trù kinh phí cho các hoạt động tuyển sinh;
 • Đề xuất nhân sự phối hợp, kinh phí tuyển sinh tại các quận, huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh;
 • Tổ chức tư vấn tuyển sinh và phân công thành viên tư vấn;
 • Giải quyết các vấn đề khác theo yêu cầu của công tác tuyển sinh và của Ban Giám hiệu nhà trường;
 • Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh, báo cáo và đề xuất các giải pháp thực tế tuyển sinh trung cấp trình Hiệu trưởng nhà trường quyết định;
 • Củng cố, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tuyển sinh trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đa dạng hóa công tác thông tin tuyên truyền để thu hút học sinh vào trường.
2. Hợp tác doanh nghiệp:
 • Liên kết, tạo mối quan hệ hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến những ngành nghề đào tạo của Trường. Từ đó, tạo môi trường cho học viên thực tập, học hỏi nâng cao kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện đúng tiêu chí “Học đi đôi với hành” Trường đã đề ra;
 • Tổ chức tìm kiếm việc và giới thiệu nơi thực tập, việc làm cho học viên sau tốt nghiệp;
 • Thu nhận, phân tích thông tin về các đơn vị, doanh nghiệp, thị trường lao động, bao gồm: Nhu cầu tuyển dụng, tiêu chuẩn, yêu cầu tìm kiếm ứng viên, xu thế tuyển dụng mới, kỹ năng tăng thêm cần thiết ở học viên tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, tạo nền móng, tâm lý và sự chuẩn bị tốt nhất cho học viên sau khi ra trường, làm việc;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trong, ngoài nước cho người học và thực tập sinh, chương trình trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp;
 • Phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp về việc trải nghiệm thực tế trước và sau tốt nghiệp cho sinh viên;
 • Phối hợp với các đơn vị để mở các lớp học ngoại ngữ, các lớp học nghề ngắn hạn, Tin văn phòng,…cho người học có có cơ hội nâng cao kỹ năng, kiến thức, đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của các doanh nghiệp khi tuyển dụng;
 • Khảo sát về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của trường và nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động tại các doanh nghiệp có cựu sinh viên của trường mỗi năm;
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *