SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

I. SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp và các hệ đào tạo khác, liên kết đào tạo với các bậc Cao đẳng, Đại học nhằm phục vụ nâng cao dân trí, phát triển công nghệ thông tin – truyền thông, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, tổ chức và tham gia các hoạt động khác góp phần tích cực vào sự phát triển công nghệ thông tin – truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh và đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hệ thống giá trị cơ bản:

  • Đối với người học và gia đình người học: Yêu thương, tận tụy, tận tình, trách nhiệm, chân thành.
  • Đối với công việc: Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm, nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo.
  • Đối với đồng nghiệp: Đoàn kết, tin tưởng, khiêm tốn, tôn trọng, giúp đỡ, học tập, chia sẻ, khích lệ.
  • Phương châm hành động:

“Chất lượng giáo dục đào tạo là thương hiệu nhà trường 

Đào tạo nghề phải đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế”

II. MỤC TIÊU
Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp vững mạnh trên các mặt tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp, thường xuyên; tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định với thời gian, phương pháp, hình thức đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng chương trình đào tạo, bảo đảm sự linh hoạt phù hợp với từng đối tượng người học, phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ thông tin – truyền thông và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương và các tỉnh phía Nam; hợp tác với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và cơ sở giáo dục Cao đẳng, Đại học để người học được học liên thông trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật.

Định hướng phát triển:

Phát triển nhà trường đến năm 2030 sẽ trở thành trường có uy tín về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, tiếp cận được trình độ các nước ASEAN-4. Trường phải trở thành mô hình giáo dục, đào tạo nghề hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.