I/  Thư viện điện tử Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM:

Xem tại đây: thuviendientu