Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024

Sáng ngày 30/12/2023, Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tập thể Cán bộ, Viên chức và người lao động Trường Trung cấp thông tin Truyền thông – Thông tin Tp. HCM

Phát biểu tại Hội nghị, Th.S. Đinh Quang Nam, Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường, coi trọng việc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Ông nhấn mạnh kết quả hoạt động của Hội đồng trường và mong đợi sự đóng góp ý kiến quan trọng từ đồng chí viên chức và người lao động, nhằm thúc đẩy sự phát triển tổng thể của Nhà trường. Ông cũng kêu gọi tinh thần dân chủ và hợp tác tích cực từ tất cả để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, nhằm hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn trường, Ông Trần Trung Hậu, đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác năm 2023 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM đã thành công trong nhiệm vụ năm 2023, bao gồm tuyển sinh và đào tạo lớp Trung cấp chính quy, khoá bồi dưỡng an toàn thông tin, chuyển đổi số, khảo thí và đảm bảo chất lượng, hoạt động đoàn thể. Để phát huy thành công và khắc phục hạn chế, Nhà trường đã đề ra mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu cho năm 2024, bao gồm tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp, quản lý chất lượng, tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng, tài chính, quản lý học sinh và các công tác khác.

Hình ảnh: Hội nghị Cán bộ, Viên chức và người lao động 2024

Hội nghị đã lắng nghe các báo cáo về công tác tài chính, kết quả giao ước giữa Công đoàn và Nhà trường, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm 2023, và báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị trực thuộc về Dự thảo các quy định, quy chế của Nhà trường.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, và ý thức trách nhiệm, đồng chí viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã thảo luận về nội dung các bản báo cáo và các dự thảo quy chế, bao gồm chi tiêu nội bộ, công tác thi đua khen thưởng, và quy chế dân chủ được trình bày. Nhà trường đã tích cực ghi nhận, tiếp thu, và giải trình các ý kiến của viên chức và người lao động. Mỗi ý kiến đều phản ánh tinh thần xây dựng và trách nhiệm, thể hiện mong muốn chung tay góp sức để hoàn thành mục tiêu của Nhà trường trong năm học 2024.

Cán bộ, viên chức trao đổi, để xuất, kiến nghị tại Hội nghị 

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024; Ký kết giao ước giữa Công đoàn với Ban giám hiệu Nhà trường.

Ông Trần Trung Hậu –  Chủ tịch Công đoàn trường và Th.S. Đinh Quang Nam – Phó Hiệu trưởng ký kết giao ước giữa Công đoàn với Nhà trường

Hội nghị viên chức người lao động Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM năm học 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của Cán bộ, viên chức và người lao động quyết tâm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *