Thông báo

Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông TP. Hồ Chí Minh: Thông báo tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo nghề trình độ trung cấp

 

(Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Thông báo Tiêu chí lựa chọn đối tác liên kết hợp tác đào tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *