Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG  
Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị – Ảnh: TỰ TRUNG  

Sáng 23-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy TP.

Trọng tâm là quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

Cùng với đó là một số quy định của Trung ương và Thành ủy TP liên quan đến việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Văn Nên giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện quy định 1793 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực. 

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và giám sát của nhân dân.

Ông Nên lưu ý tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ.

Ông Nên nhấn mạnh: “Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực”.

Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa

Nhấn mạnh việc thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Nguyễn Văn Nên giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác truyền thông về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, khuyến khích mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương người tốt việc tốt trên báo chí, trang tin điện tử.

“Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, xây là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nêu.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG  
Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị – Ảnh: TỰ TRUNG  

TIẾN LONG/Báo Tuổi Trẻ

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/bi-thu-nguyen-van-nen-quyet-liet-thuc-hien-kiem-soat-quyen-luc-chong-tham-nhung-46149.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *