Bổ nhiệm bà Võ Thị Trung Trinh làm Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TPHCM

(HMC) – Chiều 30/1, UBND TPHCM đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định cán bộ 

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định cán bộ 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định Trung tâm Chuyển đổi số là công cụ quan trọng giúp TP trong bước phát triển mới, hướng đến mục tiêu vận hành TP thông minh, chuyển đổi số cơ bản đối hoạt động của nền hành chính, nền kinh tế, hướng đến xây dựng xã hội số.

Chúc mừng tân Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm, ông Phan Văn Mãi đề nghị hai cán bộ phải tập trung xây dựng Trung tâm cho “ra tấm ra món”, tạo giá trị cụ thể, đóng góp cho TP. Đây là nhiệm vụ, sứ mệnh nặng nề. Do đó, lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế, kế hoạch hoạt động, chậm nhất là quý I-2024. Đồng thời, phải thiết kế mục tiêu cao, có kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu xây dựng nền hành chính TP hoạt động thông suốt, nhanh, chính xác, hiệu quả hơn.

Trong đó, năng lực phục vụ của cơ quan hành chính, công chức, viên chức phải được nâng cao, hiện đại. Đặc biệt từ đây đến cuối năm 2025, TP.HCM phấn đấu việc giao tiếp giữa cá nhân, tổ chức với bộ máy hành chính và việc quản lý thực thi của TP phải cơ bản được thực hiện trên nền tảng số.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số phải tổ chức được những chương trình, dự án và tuyển dụng chuyên gia, người Việt ở nước ngoài, người nước ngoài có tài năng về làm chủ nhiệm dự án. Những người tài này có thể được trả lương 120 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách khác.

Đồng thời, Trung tâm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của Trung tâm, hoàn thiện chậm nhất trong quý 1/2024.

Cảm ơn lãnh đạo TP đã tin tưởng giao nhiệm vụ, tân Giám đốc Trung tâm Võ Thị Trung Trinh cho biết, Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ nhanh chóng ổn định bộ máy, hoạt động ngay sau ngày hôm nay. Trong đó, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số năm 2024, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của TPHCM.

“Với một đơn vị vừa thành lập và cần bắt tay ngay vào công việc, thời gian tới sẽ có không ít khó khăn, thử thách. Cùng với sự nỗ lực tự thân của Trung tâm Chuyển đổi số TP, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, sự hỗ trợ, tiếp sức và phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông cũng như các Sở, ngành, đơn vị để Trung tâm hoạt động hiệu quả, cùng đóng góp cho TPHCM”, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP chia sẻ.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trực thuộc UBND TPHCM. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế, ngân sách và hoạt động từ UBND TP, chịu sự hướng dẫn chuyên môn về quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm có chức năng thực hiện các nhiệm vụ về triển khai, thực thi các chương trình, đề án, kế hoạch chuyển đổi số, đô thị thông minh; cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị xã hội, chính trị xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp Thành phố; thực hiện các chức năng khác về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Huyền Mai

Nguồn:https://ttbc-hcm.gov.vn/bo-nhiem-ba-vo-thi-trung-trinh-lam-giam-doc-trung-tam-chuyen-doi-so-tphcm-35354.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *