HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 20/9/2022 tại Hội trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Trường học năm học 2021 – 2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, cùng với Đồng chí Trần Minh Tuấn đại diện Chi đoàn Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (IMC) tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe nhận định, đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022; các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023, đồng thời đề xuất, kiến nghị, đóng góp ý kiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 – 2023.

Hội nghị đã tuyên dương 03 cá nhân nhận Bằng khen Thành Đoàn, 08 tập thể và 18 cá nhân nhận Giấy khen Đoàn Khối, 01 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu Cụm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Trường học năm học 2021 – 2022.

Kết thúc Đại hội là tiết mục Chi đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, với ca khúc “Hành Khúc Thanh Niên Cộng Sản Tp.HCM” để tiếp lửa cho các bạn trẻ đoàn viên nhằm động viên “Sứ mệnh Thanh niên”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *