Khai giảng các khoá bồi dưỡng quản lý, ứng dụng vận hành về Y tế năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngày 05/12/2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM tổ chức khoá “Bồi dưỡng, quản lý vận hành ứng dụng về y tế năm 2023” nhằm mục đích:

Trang bị kiến thức về:

  • Hệ thống thông tin của ngành và các lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh;
  • Các quy định và chuẩn dữ liệu hiện hành về công nghệ thông tin y tế;
  • Bảo mật thông tin: hiểu về các nguy cơ bảo mật thông tin và biết cách thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu y tế của bệnh nhân;

Trang bị các kỹ năng về:

  • Quản lý dự án: kỹ năng quản lý dự án hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý tài nguyên và xác định rủi ro trong quá trình phát triển và vận hành ứng dụng;
  • Phân tích dữ liệu: khả năng sử dụng dữ liệu để đánh giá hiệu suất ứng dụng, xác định các vấn đề và cải thiện dịch vụ;
  • Quản lý hệ thống: khả năng quản lý hệ thống máy chủ, lưu trữ và mạng để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn thông tin.

Tham dự Lễ Khai giảng có Bà Biện Khánh Linh và Bà Nguyễn Thị Hương Lê – Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Thiên đại diện Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông nhấn mạnh tầm quan trọng, mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng gồm 126 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban – ngành Y tế quận/huyện trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *