Khai giảng khoá bồi dưỡng bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng lĩnh vực Y tế năm 2023

Thực hiện Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngày 12/12/2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM tổ chức khoá “bồi dưỡng bảo mật, an toàn thông tin, an ninh mạng lĩnh vực Y tế năm 2023” nhằm mục đích:

Trang bị một số kiến thức và kỹ năng quan trọng liên quan đến bảo mật, an toàn thông tin và an ninh mạng trong lĩnh vực y tế như:

– Các quy định và chuẩn về an toàn thông tin trong y tế;

– Phân loại dữ liệu, áp dụng biện pháp bảo mật phù hợp với mức độ bảo mật của dữ liệu;

– Hiểu về các hoạt động hệ thống mạng và cơ sở dữ liệu trong y tế từ quản lý hệ thống mạng, máy chủ đến cơ chế lưu trữ và truy cập dữ liệu;

– Các mối đe dọa thông tin y tế, các hình thức tấn công mạng hiện nay như phishing, malware, ransomware, các nguy cơ nội bộ từ nhân viên hoặc các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thiết bị di động;

– Biện pháp bảo mật cơ bản: tìm hiểu về các biện pháp bảo mật cơ bản như xác thực, tự động hóa, mã hóa dữ liệu, kiểm tra rủi ro, và quản lý khóa;

– Giám sát và phát hiện xâm nhập: cách sử dụng các công cụ và kỹ thuật giám sát mạng để phát hiện sớm các hoạt động không hợp pháp hoặc bất thường trên hệ thống;

– Quản lý rủi ro: xác định và đánh giá các rủi ro bảo mật; các biện pháp phòng ngừa và khắc phục;

– Chứng thực và quản lý truy cập thông tin: quản lý phân quyền truy cập thông tin người dùng trên hệ thống;

– Xử lý sự cố bảo mật: phương pháp xử lý khi có sự cố bảo mật.

– Quản lý hệ thống: khả năng quản lý hệ thống máy chủ, lưu trữ và mạng để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động ổn định, an toàn thông tin.

Tham dự Lễ Khai giảng có Ông Lâm Hùng Tấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Nguyễn Thị Hương Lê – Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và dự án, TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy – PGD Viện John Von Neumann, ĐHQG – TP.HCM

Ông Lâm Hùng Tấn – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ chí minh nhấn mạnh tầm quan trọng, mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng gồm 146 học viên là Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban – ngành Y tế quận/huyện trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *