Khai giảng khoá bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số và triển khai thực hiện đề án 06 tại Thành Phố Hồ Chí Minh 2023

Thực hiện Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 3937/KH-SNV ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ về tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Ngày 21/12/2023, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM tổ chức khoá “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023” nhằm mục đích:

  • Chuẩn hoá các quy trình Chuyển đổi số
  • Ứng dụng vào Công nghệ số
  • Nâng cao hiệu quả Lao động sản xuất và đạt được các mục tiêu, lợi ích cá nhân, tổ chức.

Tham dự Lễ Khai giảng có Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng phòng Quản lý khoa học và dự án; cùng Tiến sĩ Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin tư liệu  – Học viện Cán bộ TP. HCM và Bà Biện Khánh Linh – Phòng Công chức, Viên chức Sở Nội vụ TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Thiên – Trưởng phòng Quản lý khoa học và dự án Trường Trung cấp thông tin Truyền Thông Thành phố Hồ Chí Minh nói về tầm quan trọng, mục tiêu của khóa đào tạo là nhằm đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2023.

Tham dự lớp bồi dưỡng gồm 152 học viên là Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các Sở, ban – ngành quận/huyện trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *