TPHCM sẽ công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số trong năm 2024

(HMC) – Chiều 30/1, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi TPHCM họp thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số và đô thị thông minh Thành phố năm 2024. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin. Cuộc họp cũng được kết nối trực tuyến tới UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, Chương trình Chuyển đổi số 2024 tập trung cho nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, TP sẽ tập trung hoàn thiện, thực hiện hiệu quả 4 chính sách: Chính sách cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng dẫn định mức chi cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; Chính sách chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số.

Lĩnh vực hạ tầng số tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hạ tầng Công nghệ thông tin Chính quyền điện tử Thành phố được rà soát, nâng cấp đảm bảo vận hành, liên thông thông suốt từ Thành phố đến cấp phường xã; Mỗi hộ gia đình có một điện thoại thông minh và Internet; Hạ tầng giao thông, đô thị Thành phố tăng cường tích hợp ứng dụng công nghệ số IoT, camera, AI trong công tác quản lý, giám sát vận hành.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng báo cáo tại hội nghị.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng báo cáo tại hội nghị.

Chính quyền số tập trung hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm là ra mắt Ứng dụng công dân Thành phố là kênh giao tiếp số hợp nhất giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; Triển khai Nền tảng Trợ lý ảo: Hỗ trợ công chức, viên chức giải quyết công việc trong xử lý văn bản; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đôn đốc nhắc việc; Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khai thác hiệu quả Hệ thống quản trị thực thi Thành phố trên các Nền tảng số; Vận hành chính thức Hệ thống thông tin Quản lý đất đai và Hệ thống thông tin Cấp phép xây dựng TPHCM…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP cũng cho biết, trong năm 2024, lần đầu tiên, TPHCM sẽ công bố bộ chỉ số chuyển đổi số, đánh giá các sở, ngành, địa phương; đồng thời công bố bộ nhận diện chính quyền số TP. Cùng với đó, đảm bảo 15.000 hộ nghèo có điện thoại thông minh, tiếp cận internet. Tận dụng thông tin của người dân trên các cổng thông tin của TP gắn với Đề án 06 để người dân chỉ cần khai báo một lần khi làm thủ tục hành chính.

Các chuyên gia, đánh giá cao việc chọn chủ đề năm 2024

Các chuyên gia, đánh giá cao việc chọn chủ đề năm 2024

Hội nghị cũng lắng nghe nhiều tham luận, ý kiến của các chuyên gia, đơn vị, các quận, huyện và TP Thủ Đức về định hướng trọng tâm chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương. Cùng với đó, các ý kiến đều đánh giá cao việc chọn chủ đề năm 2024, tập trung chuyển đổi số, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh chuyển đổi số tại đơn vị, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo, năm 2024 phải triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt, đồng bộ từ TP đến cơ sở, nhất là cấp cơ sở. Trong đó, phải đầu tư kinh phí để các cơ quan có đủ nguồn lực triển khai chủ đề năm.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm chuyển đổi số TP vừa được thành lập rà soát chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, về phát triển chính quyền số, kinh tế số để rà soát lại, tập trung quyết liệt nguồn lực để thực hiện. Phải xác định đúng trọng tâm, dồn sức để đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Người đứng đầu chính quyền TP đề nghị, năm nay tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin từ TP đến phường xã, liên thông kết nối thông suốt, an toàn thông tin theo mô hình thống nhất.

Chủ đề năm 2024 là thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, một trong những điều kiện để thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số là đầu tư, để cập nhập, chỉnh lý, số hóa hồ sơ. Phải theo mô hình thống nhất từ TP đến cơ sở, “thống nhất” về công nghệ phải tích hợp, cần thiết là kết nối được với nhau. Phát triển hạ tầng, nền tảng, ứng dụng nhưng phải tuân thủ theo kiến trúc chung, tích hợp được.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh việc triển khai vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số thống nhất, tập trung nền tảng giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ công đối với người dân, nền tảng hệ thống quản lý đất đai và cấp phép xây dựng toàn TP…

Đẩy nhanh kết nối nền tảng hệ thống quản lý chính quyền điện tử TP với các nền tảng do các bộ ngành triển khai.

Tin, ảnh: LINH NHI

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/tphcm-se-cong-bo-bo-chi-so-chuyen-doi-so-trong-nam-2024-35356.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *