Trung tâm Báo chí TP: Chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng Người phát ngôn năm 2024

(HMC) – Thực hiện Kế hoạch số 3964/KH-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo thực hiện các công tác phát ngôn, truyền thông và giao tiếp hiệu quả với báo chí, Trung tâm Báo chí TP tổ chức chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng Người phát ngôn năm 2024.

Trung tâm Báo chí TP: Chiêu sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng Người phát ngôn năm 2024

                          Một lớp đào tạo, bồi dưỡng Người phát ngôn do Trung tâm Báo chí tổ chức. Ảnh: Tư liệu

Tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng, các học viên sẽ được chuyển tải các thông tin liên quan đến Luật Báo chí, Nghị định 09/2027/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; các kỹ năng trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo, soạn thông cáo báo chí…

Đặc biệt, khóa học cũng sẽ cung cấp, trao đổi với các học viên về khủng hoảng truyền thông và các kỹ năng cơ bản xử lý khủng hoảng truyền thông..

Dự kiến, mỗi lớp học diễn ra trong 2 ngày. Lớp học thứ nhất bắt đầu từ ngày 18 và 20/3/2024, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, số 255 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm: Tại đây

Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: https://ttbc-hcm.gov.vn/trung-tam-bao-chi-tp-chieu-sinh-lop-dao-tao-boi-duong-nguoi-phat-ngon-nam-2024-35696.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *